Huvudkontor

Johan Hjertonsson
VD och koncernchef
Anders Mörck
CFO
Gustav Samuelsson
Affärsutveckling
Ida Saalman
Affärsutveckling
Fredrik Lycke
Affärsutveckling
Charlotte Kyller
VD-assistent
Jonas Davidsson
Koncernredovisningschef
Katarina Rautenberg
Controller & Compliance manager
Torbjörn Carlén
Cash manager
Angelica Pavlic
Redovisning
Maria Asterholm
Redovisning