Revisorer

Vid årsstämman 2018 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisionsbyrå med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor. Bo Karlsson har varit verksam vid revisionsbyrån sedan 1991 och varit engagerad i revisionen av Latour sedan 2015 som huvudansvarig revisor. Han har förutom Latour revisionsuppdrag i ASSA ABLOY, SKF och Scania.