Styrelse

Styrelsen i Latour består av åtta ordinarie ledamöter inklusive verkställande direktören. Samtliga ledamöter är valda för ett år. 

Med undantag av koncernchefen innehar ingen ledamot något uppdrag i koncernen. Sekreterare i styrelsen är koncernens CFO. Vid årsstämman 2019 valdes Olle Nordström till styrelsens ordförande. 

Två av ledamöterna är inte oberoende till bolagets största ägare, Eric Douglas och Carl Douglas. De anställda utövar sin representation i dotterbolaget Latour-Gruppen AB, som är moderbolag till de helägda bolagen inom industrirörelsen. De är därför inte representerade i investmentbolagets styrelse.

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot och Verkställande direktör
Styrelseledamot
Styrelseledamot