Carl Douglas

Styrelseledamot

Född: 1965

Styrelseledamot i Latour sedan: 2008

Huvudsaklig utbildning: BA (Bachelor of Arts), D. Litt (h.c.) (Doctor of Letters)

Övriga styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i ASSA ABLOY AB och Securitas AB

Tidigare erfarenhet (urval): Egenföretagare

Aktier i Latour: Genom närstående bolag 39 740 000 A och 444 538 000 B

Oberoende: Nej