Eric Douglas

Styrelseledamot

Född: 1968

Styrelseledamot i Latour sedan: 2002

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom och tre års studier vid Lunds Universitet i ”Ekonomi för Entreprenörer”

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Pod Investment AB och Sparbössan Fastigheter AB. Vice ordförande i AB Fagerhult

Tidigare erfarenhet (urval): Egen företagare sedan 1992

Aktier i Latour: 1 816 000 B samt genom närstående bolag: 39 740 000 A och 444 538 000 B

Oberoende: Nej