Joakim Rosengren

Styrelseledamot

Född: 1960

Styrelseledamot i Latour sedan: 2019

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

VD och Koncernchef DeLaval International AB

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i DeLaval International AB, DeLaval Holding AB och DeLaval Hamra Gård AB, Stena Metall AB och Stena Recycling AB.

Tidigare erfarenhet (urval): Tidigare VD Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packaging Material. Olika befattningar inom Tetra Pak-koncernen.

Aktier i Latour: 0 B

Oberoende: Ja