Johan Hjertonsson

Styrelseledamot och Verkställande direktör

Född: 1968

Styrelseledamot i Latour sedan: 2019

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nederman Holding AB. Styrelseledamot i Sweco AB (publ).

Tidigare erfarenhet (urval): VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB. Ledande befattningar inom produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux Group.

Aktier i Latour: 160 000 köpoptioner som ger rätt att teckna 160 000 B-aktier.

Oberoende: Nej