Mariana Burenstam Linder

Styrelseledamot

Född: 1957

Styrelseledamot i Latour sedan: 2011

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i BTS AB och Resurs AB.

Tidigare erfarenhet (urval): Tidigare VD i Burenstam & Partners AB.

Aktier i Latour: 86 844 B

Oberoende: Ja