Olle Nordström

Styrelseordförande

Född: 1958

Styrelseordförande i Latour sedan: 2016

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Besqab AB, Skirner AB och Skirner Förvaltning AB. Styrelseledamot i Teletec Connect Aktiebolag, Tilia Fastigheter AB.

Tidigare erfarenhet (urval): Bland annat tidigare styrelseordförande i Sweco.

Aktier i Latour: 800 000 A och 1 990 720 B med familj och bolag

Oberoende: Ja