Valberedning

Valberedningen som ska verka inför årsstämman 2020 har följande sammansättning:

  • Jan Svensson, ordförande (familjen Douglas med bolag)
  • Fredrik Palmstierna (familjen Palmstierna med bolag)
  • Olle Nordström (Skirner AB)
  • Per Trygg (SEB Fonder)

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas 2020 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande
  • förslag till styrelse
  • förslag till styrelseordföranden
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisorsarvoden

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Kontakta Valberedningen