Innehav

Latour skapar värden i sina innehav genom att vara en aktiv och långsiktig ägare som med finansiell styrka och djupt industriellt kunnande bidrar till en hållbar utveckling av företagen.

Oavsett om innehaven är noterade, helägda eller delägda, verkar Latour som en aktiv huvudägare i bolagen, där styrelsearbetet är en viktig plattform för värdeskapande. 

Helägda industrirörelsen, 2019 Omsättning, Mkr Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda
2 896 412 14,2 885
3 079 257 8,3 1 471
1 448 411 28,4 594
5 986 717 12 2 454
Totalt 13 738 1 819 13,3 5 882
Börsportfölj, 2019-12-31 Antal aktier Ansk. värde (Mkr) Börskurs (kr) Börsvärde (Mkr)
15 806 809 2 113 140 2 207
105 495 729 1 697 219 23 104
82 118 480 1 787 60 4 886
12 109 288 250 173 2 092
10 538 487 306 134 1 416
39 732 600 1 081 162 6 417
32 622 480 479 361 11 783
39 000 000 2 000 295 11 487
18 060 000 397 121 2 182
Totalt 10 110 65 574