Börsportfölj

Latours börsportfölj består av nio bolag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna och där röstandelen uppgår till minst 10 procent.

Precis som i den helägda industrirörelsen utgör styrelsearbetet en viktig plattform för Latours värdeskapande. Oavsett ägarandel tillämpas ett tydligt arbetssätt för styrelsearbete, förvärvsprocesser och integrationsprocesser. Latour ska verka som en tydlig huvudägare som bidrar till satsningar för en hållbar tillväxt och lönsamhet i bolagen.

Börsportfölj, 2019-12-31 Antal aktier Ansk. värde (Mkr) Börskurs (kr) Börsvärde (Mkr)
15 806 809 2 113 140 2 207
105 495 729 1 697 219 23 104
82 118 480 1 787 60 4 886
12 109 288 250 173 2 092
10 538 487 306 134 1 416
39 732 600 1 081 162 6 417
32 622 480 479 361 11 783
39 000 000 2 000 295 11 487
18 060 000 397 121 2 182
Totalt 10 110 65 574