Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk.

Alimak Group har varit en pionjär och ledande inom branschen för kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar i över 70 år. Idag omfattar erbjudandet vertikala transportlösningar som hissar, plattformar, servicehissar och lösningar för fasadunderhåll. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden med 2 300 anställda och försäljning i 100 länder.

Under 2019 kännetecknades verksamheten av en svag byggmarknad, förändrade marknadsförhållanden för interna komponenter till vindkraftverk och en god tillväxt för After Sales. Nettoomsättningen, rörelseresultatet och kassaflödet steg medan orderingången sjönk.

Styrelseordförande: Jan Svensson
Verkställande direktör: Tormod Gunleiksrud

Styrelseledamot med anknytning till Latour: Jan Svensson

Läs mer på Alimak Groups webbplats