ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världens största leverantör av intelligenta lås- och säkerhetslösningar.

Med hjälp av de senaste teknologierna och beprövade metoder utvecklas innovativa lösningar som skapar mervärde för kunderna genom ökad säkerhet, trygghet och användarvänlighet på både mogna och nya marknader.

Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare.

ASSA ABLOY är representerat över hela världen och har ledande positioner i större delen av Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Oceanien.

Styrelseordförande: Lars Renström
Verkställande direktör: Nico Delvaux

Styrelseledamöter med anknytning till Latour: Carl Douglas, Lena Olving, Jan Svensson

Läs mer på Assa Abloys webbplats