Fagerhult

Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag med dotterbolag i mer än 20 länder i fyra geografiska affärsområden.

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva belysningslösningar för professionella miljöer i tre huvudsakliga produktområden - Indoor, Retail och Outdoor.

Affären, varumärkena och kunderna är ofta lokala och verksamheten bedrivs därför lokalt via flera bolag med starka varumärken. Försäljning sker även via agenter och distributörer. Tillsammans med lokal bearbetning ger det tillgång till cirka 40 marknader.

Tillverkning sker i Europa, Afrika, Asien och Australien.

Styrelseordförande: Jan Svensson
Verkställande direktör: Bodil Sonesson

Styrelseledamöter med anknytning till Latour: Jan Svensson, Eric Douglas

Läs mer på Fagerhults webbplats