Fagerhult

Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag med dotterbolag i mer än 30 länder.

Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva belysningslösningar för professionella miljöer i tre produktområden – Indoor, Retail och Outdoor.

Verksamheten bedrivs lokalt via flera bolag med starka varumärken. Försäljning sker även via agenter och distributörer, vilket sammantaget ger tillgång till över 40 marknader.

Styrelseordförande: Jan Svensson
Verkställande direktör: Bodil Sonesson

Styrelseledamöter med anknytning till Latour: Jan Svensson, Eric Douglas

Läs mer på Fagerhults webbplats