HMS Networks

HMS Networks är en världsledande leverantör av mjuk- och hårdvara för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things (IIoT).

Försäljningen sker till mer än 90 procent utanför Sverige till sammanlagt cirka 60 länder. Huvudkontoret finns i Halmstad i Sverige. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England, Schweiz och Finland.

HMS Networks marknadsför nätverkskort och gateways under varumärkena Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWon®. Antalet medarbetare uppgick 2017 till cirka 500.

Styrelseordförande: Charlotte Brogren
Verkställande direktör: Staffan Dahlström

Styrelseledamot med anknytning till Latour: Anders Mörck

Läs mer på HMS Networks webbplats