Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. 

Nedermans lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt ökad produktionseffektivitet. Erbjudandet omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service.

Försäljning sker via dotterbolag i 30 länder och via distributörer i ytterligare cirka 30 länder. Utveckling och produktion sker vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Nederman har cirka 1 800 anställda.

Styrelseordförande: Johan Hjertonsson
Verkställande direktör: Sven Kristensson

Styrelseledamot med anknytning till Latour: Johan Hjertonsson

Läs mer på Nedermans webbplats