Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system för avancerad luftrening.

NEDERMANS lösningar skyddar människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer. Erbjudandet omfattar enskilda produkter, kompletta lösningar, projektering, installation, driftsättning och service. Försäljning sker till över 50 marknader via egen säljorganisation, agenter eller återförsäljare.

Styrelseordförande: Johan Hjertonsson
Verkställande direktör: Sven Kristensson

Styrelseledamot med anknytning till Latour: Johan Hjertonsson

Läs mer på Nedermans webbplats