Securitas

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet.

Securitas är verksamt i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Organisationen är platt och decentraliserad med 370 000 medarbetare i 56 länder. Securitas erbjuder ett brett och växande utbud av säkerhetstjänster, däribland stationär och mobil bevakning, fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd samt riskhantering.

Styrelseordförande: Marie Ehrling
Verkställande direktör: Magnus Ahlqvist

Styrelseledamöter med anknytning till Latour: Carl Douglas, Anders Böös

Läs mer på Securitas webbplats