Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Resultatet av arbetet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan Sweco erbjuda kunderna rätt kompetens för varje sammanhang.

Bolaget genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa.

Styrelseordförande: Johan Nordström
VD och koncernchef: Åsa Bergman

Styrelseledamot med anknytning till Latour: Johan Hjertonsson

Läs mer på Swecos webbplats