Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer.

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Resultatet av arbetet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med över 17 000 medarbetare i Europa kan Sweco erbjuda kunderna rätt kompetens för varje sammanhang. Bolaget genomför uppdrag i 70 länder varje år.

Styrelseordförande: Johan Nordström
VD och koncernchef: Åsa Bergman

Styrelseledamot med anknytning till Latour: Johan Hjertonsson

Läs mer på Swecos webbplats