Neuffer

Ledande e-handelsaktör inom fönster och ytterdörrar.

Neuffer Fenster + Türen marknadsför och säljer fönster och ytterdörrar via sina etablerade e-handelsportaler. Marknaden för byggnadsmaterial som säljs online växer stadigt och Neuffer har etablerat en stark position inom fönster och dörrsegmentet i Tyskland och Frankrike. 

Bolaget har huvudkontor i Stuttgart och är i en stark tillväxtfas med fokus på internationell expansion.

Läs mer på Neuffers hemsida