Oxeon

Material som skapar unika fördelar för användarna.

Oxeon utvecklar, tillverkar och marknadsför ett armeringstyg som vävs med spridda kolfiberband i stället för garner. Företaget, som grundades 2003, har fyra patent på området. Oxeons armeringstyg marknadsförs under varumärket TeXtreme® och erbjuds till kunder inom kompositindustrin som har stora behov av minskad vikt i sina produkter. Kunder som använder TeXtreme® har med bibehållen eller högre mekanisk prestanda kunnat minska produkter markant.

Läs mer på Oxeons hemsida