Oxeon

Material som skapar unika fördelar för användarna

Oxeon utvecklar, tillverkar och marknadsför ett armeringstyg som vävs med spridda kolfiberband istället för garner. Företaget, som grundades 2003, har fyra patent på området. Oxeons armeringstyg marknadsförs under varumärket TeXtreme® och erbjuds till kunder inom kompositindustrin som har stora behov av viktbesparingar i sina produkter.

Kunder som använder TeXtreme® har kunnat minska vikten med 25 - 30 procent med bibehållen eller högre mekanisk prestanda.

Läs mer på Oxeons hemsida