Helägda rörelser

Investment AB Latours helägda industrirörelse är organiserad i fem affärsområden: Caljan, Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon.

De fem affärsområdena har starka positioner i sina respektive nischer med företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför egna produkter och varumärken gentemot kundsegment som svarar för en stor och växande internationell efterfrågan.

Ambitionen kring tillväxt är hög med fokus på såväl organisk tillväxt som tillväxt via förvärv. För att växa i en takt som överträffar den allmänna ekonomiska utvecklingen arbetar verksamheterna systematiskt med att stärka erbjudandet, ta marknadsandelar på befintliga marknader och öka den internationella närvaron.

Samtliga verksamheter bedriver produktutveckling i framkant, vilket är väsentligt för att även framöver kunna säkerställa betydande konkurrensfördelar. Latour agerar framåtriktat och satsar stadigt resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro. 

Totalt sysselsätter industrirörelsen fler än 5 000 personer med en sammanlagd omsättning på 12 miljarder kronor.

Ta del av mer finansiell statistik här!