Caljan

Sedan 1963 har Caljan specialiserat sig på att hjälpa paketföretag, återförsäljare och tillverkare runt om i världen att hantera lös last effektivt. Med hjälp av högt konstruerad Logistics Automation Technology optimerar företaget leveranskedjan. Flödet ökas, kostnaden minskas och arbetsmiljön blir säkrare och mer ergonomisk.

Logistikutrustning och lösningar är konfigurerade och specialbyggda för att matcha de specifika kraven i varje applikation. Flera produktionsanläggningar innebär att företaget har flexibiliteten att hantera högvolymorder utan att kompromissa med leveranstiderna.

Caljan har sitt huvudkontor i Danmark och dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Lettland och USA. Företaget har 450 anställda. 

Läs mer om affärsområdet på Caljans webbplats

Kontakta Caljan