Caljan

Sedan 1963 har Caljan specialiserat sig på att hjälpa paketföretag, återförsäljare och tillverkare runt om i världen att hantera lös last effektivt. Idag är Caljan global varumärkesledare på en marknad i stark tillväxt.

Caljan är ledande leverantör av automationsteknologi för logistik som bidrar till att optimera leveranskedjan. Caljans lösningar används av stora internationella kunder för vilka snabb, säker och kostnadseffektiv pakethantering är viktiga konkurrensfördelar. Verksamheten omfattar fyra globala divisioner och över 90 procent av intäkterna drivs av e-handel.

Läs mer om affärsområdet på Caljans webbplats

Kontakta Caljan