Latour Industries

Latour Industries kan beskrivas som ett Latour i miniatyr, där aktivt och omsorgsfullt ägande ska leda till stabil och självständig utveckling av innehaven.

Latour Industries består av innehav med egna produkter med högt teknikinnehåll och stor tillväxtpotential. Vart och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Ambitionen är att utveckla självständiga enheter som på sikt ska kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour.

Läs mer om affärsområdet på Latour Industries webbplats

Kontakta Latour Industries