Latour Industries

Latour Industries är ett Latour i miniatyr, där aktivt och omsorgsfullt ägande ska leda till stabil och självständig utveckling hos innehaven. Målet är att de på sikt ska kunna bli egna affärsområden inom Latour.

Latour Industries består av sex helägda och ett delägt innehav som har egna produkter med högt teknikinnehåll och stor tillväxtpotential. Alla innehav har en egen affärsidé och affärsmodell.

Läs mer om affärsområdet på Latour Industries webbplats

Kontakta Latour Industries