Nord-Lock Group

Nord-Lock Group är världsledande inom säkra skruvlösningar. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit till tillförlitliga och effektiva skruvförband till kunder inom alla större industrier i över 35 år.

Nord-Lock Group fokuserar på kunder inom alla större industrier där kraven på kvalitet och säkerhet är höga och konsekvenserna vid fel skulle vara betydande. Över 90 procent av tillverkningen exporteras. Försäljningen sker via såväl egna bolag som ett världsomspännande återförsäljarnätverk.

Läs mer om affärsområdet på Nord-Lock Groups webbplats

Kontakta Nord-Lock Group