Nord-Lock Group

Nord-Lock Group är världsledande inom säkra skruvlösningar. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit till säkra och effektiva skruvförband i över 35 år.

Nord-Lock Group säkrar kritiska skruvförband och bidrar till hög effektivitet för kunderna. Över 90 procent av tillverkningen exporteras. Försäljningen sköts via egna bolag och ett världsomspännande nätverk av återförsäljare.

Läs mer om affärsområdet på Nord-Lock Groups webbplats

Kontakta Nord-Lock Group