Swegon

Swegon bibehåller sitt tydliga fokus på kvalitet för inomhusklimat i byggnader, för människors välmående, hälsa och komfort. Feel good inside.

Swegon levererar kvalitetsprodukter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med lägre livscykelkostnader för alla typer av byggnader. Försäljning och marknadsföring sker via egna bolag i 17 länder samt genom återförsäljare på andra marknader. Swegon har produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Indien.

Läs mer om affärsområdet på Swegons webbplats

Kontakta Swegon