Swegon

Med ett tydligt användarfokus skapar Swegon inomhusmiljöer där människor trivs och mår bra tack vare god luftkvalitet och behaglig temperatur.

Swegon levererar produkter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med lägre livscykelkostnader för alla typer av byggnader. Försäljning och marknadsföring sker via egna säljbolag i 17 länder samt genom återförsäljare på andra marknader. Swegon har produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Indien.

Läs mer om affärsområdet på Swegons webbplats

Kontakta Swegon