Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapital och antal aktier

Transaktionsår Kvotvärde Förändring av antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital

2017 Split 4:1

0,21

479 880 000

639 840 000

-

133 300 000

2011 Nyemission

0,83

28 500 000

159 960 000

23 750 000

133 300 000

2007 Split 3:1

0,83

87 640 000

131 460 000

-

109 550 000

2004 Indragning

2,50

-4 203 800

43 820 000

-10 509 500

109 550 000

2001 Indragning

2,50

-4 028 700

48 023 800

-10 071 750

120 059 500

1998 Split 5:1

2,50

41 642 000

52 052 500

-

130 131 250

1996 Inlösen

12,50

-3 380 045

10 410 500

-42 250 562

130 131 250

1992 Inlösen

12,50

-1 476 655

13 790 545

-18 458 188

172 381 812

1991 Nyemission

12,50

500 024

15 267 200

6 250 300

190 840 000

1990 Nyemission

12,50

311 560

14 767 176

3 894 500

184 589 700

1989

12,50

-

14 455 616

-

180 695 200