Återköp av egna aktier

Årsstämman har beslutat att Investment AB Latours styrelse har bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier.

Ett sådant mandat innebär att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa årsstämma – om man så finner lämpligt – besluta om återköp av bolagets aktier. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet att skapa värde för bolagets aktieägare.

Återköp kan, enligt beslutet, uppgå till maximalt 10 procent av aktiekapitalet, vilket är i enlighet med gällande lagstiftning. Årsstämman har givit styrelsen rätt att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Återköp av egna aktier

Transaktionsår Förändring av antal aktier Saldo återköpta aktier

Totalt antal återköpta aktier 2000-2006

8 352 500

Indragning 2001

-4 028 700

4 323 800

Indragning 2004

-4 203 800

120 000

Justerat för split juni 2007

240 000

360 000

Återköp 2007

100 000

460 000

Återköp 2012

237 000

697 000

Försäljning genom lösen av köpoptioner 2013

-115 000

582 000

Försäljning genom lösen av köpoptioner 2014

-115 000

467 000

Försäljning genom lösen av köpoptioner 2015

-64 500

402 500

Försäljning genom lösen av köpoptioner 2016

-79 000

323 500

Försäljning genom lösen av köpoptioner 2017 före split

-72 500

251 000

Justerat för split juni 2017

753 000

1 004 000

Försäljning genom lösen av köpoptioner efter split 2017

-12 000

992 000

Försäljning genom lösen av köpoptioner 2018

-269 500

722 500

Försäljning genom lösen av köpoptioner 2019

-165 000

557 500

Innehav egna aktier

557 500

Antal utgivna aktier

639 840 000

Antal utestående aktier

639 282 500