Historiska aktiefakta

Förutom tillväxt och direktavkastning har Latours aktieägare erhållit värdeökning genom olika händelser.

2017

Split 4:1

Med avstämningsdag den 21 juni 2017 genomfördes en split som innebar att varje aktie i serie A respektive serie B delades upp i 4 aktier i motsvarande serie. Kvotvärdet per aktie ändrades från 0,83 kr per aktie till 0,21 kr per aktie.

2011

Fusion mellan Latour och SäkI

Den 6 juli 2011 genomfördes fusionen mellan Latour och SäkI, varvid aktieägare i SäkI erhöll 0,57 Latour-aktier av serie B för varje gammal SäkI-aktie. Totalt emitterades 28 500 000 nya Latour-aktier.

Skatteverket har uttalat allmänna råd för fysiska personer och för juridiska personer.
Läs mer om Skatteverkets allmänna råd för juridiska personer
Läs mer om Skatteverkets allmänna råd för fysiska personer

2007

Split 3:1

Med avstämningsdag den 5 juni 2007 genomfördes en split som innebar att varje aktie i serie A respektive serie B delades upp i 3 aktier i motsvarande serie. Kvotvärdet per aktie ändrades från 2,50 kr per aktie till 0,83 kr per aktie.

2005

Likviditetsfrämjande åtgärder

2005-01-11 träffades avtal med Hagströmer & Qviberg om likviditetsgaranti.

1998

Split 5:1

23 november 1998 genomfördes en split som innebar att varje aktie i serie A respektive serie B delades upp i 4 nya aktier i motsvarande serie. Det nominella värdet per aktie ändrades från 12,50 kr per aktie till 2,50 kr per aktie.

1997

Utdelning av Fagerhult och SäkI

Den 24 april 1997 gjordes en utdelning av aktier i Fagerhult och SäkI. För varje aktie i Latour erhölls en aktie i Fagerhult respektive SäkI.

Av ursprungligt anskaffningsvärde för aktie av serie A i Latour hänfördes 6,36 procent till aktie i Fagerhult, 8,44 procent till aktie i SäkI och 85,2 procent till kvarvarande aktie i Latour.

Av ursprungligt anskaffningsvärde för aktie av serie B i Latour hänfördes 7,65 procent till aktie i Fagerhult, 10,15 procent till aktie i SäkI och 82,2 procent till kvarvarande aktie i Latour.

Se vidare
RSV rekommendation

1996

Frivillig inlösen

5 april 1996 fick aktieägarna i Latour möjlighet att göra en frivillig inlösen av högst var fjärde Latouraktie, oberoende av aktieslag. Inlösenlikviden bestod av en aktie av serie B i vardera Securitas AB, Assa Abloy AB och Hagströmer & Qviberg AB.

Se vidare
RSV rekommendation