Omvandling av A-aktier

Enligt bolagsordningen i Investment AB Latour kan aktier av serie A på begäran av aktieägaren omvandlas till aktier av serie B. Begäran om frivillig omvandling ska framställas skriftligen till styrelsen.

Aktieägare som önskar omvandla sina A-aktier kan använda blanketten nedan, som efter ifyllande skickas till Latours styrelse. Observera att blanketten måste undertecknas och insändas i original och kan därför inte skickas med e-post. Vanligtvis genomför vi omvandlingar från serie A till serie B en gång om året, deadline för att komma med på årets omvandling är sista november.