Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

  • 100 % vidareutdelning av mottagen utdelning från börsportföljbolagen och delägda rörelser
  • 40 - 60 % utdelning av vinsten efter skatt i helägda rörelser

Ta del av Latours utdelningshistorik här!