MTN-Program

Investment AB Latour har etablerat ett MTN-program med en ram om 10 miljarder SEK, eller motsvarande belopp i Euro, för upplåning på kapitalmarknaden.

Grundprospektet för MTN-programmet etablerades i februari 2018 med en ram om 4 miljarder SEK, vilket har utökats i två steg och uppgår nu till 10 miljarder SEK. Grundprospektet har årligen uppdaterats, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Grundprospektet innehåller information om bolaget samt de allmänna villkor som gäller för obligationer emitterade under programmet.

 • Den 7 mars 2018 emitterades tre obligationslån om sammanlagt 2 500 MSEK.
  • Det första obligationslånet uppgår till 1 000 MSEK med en löptid på 4 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,70 procent.
  • De andra två obligationslånen emitterades med en löptid på 2 år. Det ena uppgår till 750 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,40 procent. Det andra obligationslånet uppgår till 750 MSEK och löper med en årlig fast ränta på 0,24 procent.
 • Den 8 maj 2018 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK.
  • Obligationslånet emitterades med en löptid om 2,5 år och löper med en årlig fast ränta på 0,36 procent.
 • Den 17 september 2019 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 900 MSEK. 
  • Obligationslånet emitterades med en löptid om 5 år och löper med en årlig fast ränta på 0,878 procent. 
 • Den 13 november 2019 emitterades två obligationslån om sammanlagt 2 000 MSEK.
  • Det första obligationslånet uppgår till 1 100 MSEK med en löptid på drygt 3 år med förfall den 27 mars 2023 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,52 procent.
  • Det andra obligationslånet uppgår till 900 MSEK med en löptid på drygt 5 år med förfall den 27 mars 2025 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,82 procent.
 • Den 3 mars 2020 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 1 750 MSEK.
  • Obligationslånet emitterades med en löptid om 18 månader och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,40 procent. 
 • Den 5 mars 2020 emitterades ett obligationslån om sammanlagt 750 MSEK.

  • Obligationslånet emitterades med en löptid på 5,5 år och löper med en årlig fast ränta på 1,048 procent.