Om oss

Latour är ett blandat investmentbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1985.

Latours övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras

Läs mer om vår verksamhet. 

Samtliga siffror nedan per 31 december 2019

Grundades
1985
av familjen Douglas som fortfarande är största aktieägare
Fler än
73%
av innehaven har varit en del av Latourkoncernen i mer än 20 år
Agerar som en
aktiv
huvudägare i alla innehav
87 Mdr kr
Substansvärde
> 500%
Totalavkastning de senaste 10 åren
29 Mdr kr
Den helägda industrirörelsens sammanlagda marknadsvärde
65,5 Mdr kr
Börsportföljens sammanlagda marknadsvärde
< 0,1%
av det förvaltade marknadsvärdet i förvaltningskostnad