Solvatten

Solvatten är en svensk innovation som hjälper familjer att rena vatten

Just nu lever cirka en miljard människor utan tillgång till rent vatten och elektricitet. Det vill säga var sjunde person.

Om du var en av dem skulle du behöva använda ungefär 4-5 timmar varje dag för att hämta vatten och bränsle för att värma och koka det rent.

Med rent vatten hemma ökar möjligheterna att få tid till att gå i skola eller arbeta, vilket är en väg ur fattigdom.

Tillsammans gör vi skillnad

Latour startade under 2018 ett samarbete med svenska Solvatten.

Både medarbetare och bolag inom Latour är med och skänker pengar till Solvatten. Varje år innan jul matchar Latour det belopp som totalt har samlats in från medarbetare och bolag under året. Sedan 2018 har vi samlat ihop mer en två miljoner kronor som har gått direkt till Solvatten-behållare som fraktas till pågående projekt i Burkina Faso och Uganda.

Latours målsättning är att under en treårsperiod nå ut till 3 000 familjer vilket motsvarar cirka 24 000 personer.

Läs mer om Solvatten!