Policys

Det ska vara enkelt att arbeta för och med Latour. De policys som upprättats är lättillgängliga och enkla att förstå. I kombination med Latours företagskultur som genomsyrar samtliga innehav och principen "tone-from-the-top" visar styrdokumenten vägen för alla medarbetare i samtliga innehav hur Latour gör affärer och uppträder ansvarsfullt.