Historia

1984
Bolaget AB Hevea , som senare blir Latour, är en del av Skrinetgruppen.
1985
Hevea får ny huvudägare i form av familjen Douglas via bolag. Bolaget får sin nuvarande verksamhet och strategi. Hevea förvärvar 95 procent av Securitasgruppen, 31 procent av Almedahl-Dalsjöfors, 25 procent av Trelleborg och 15 procent av Pharos samt ökar sin ägarandel i Forsinvest till 30 procent. Bland övriga större innehav finns även Boliden motsvarande 5 procent av kapitalet. Innehaven i Finans AB Nyckeln, SSRS Holding AB och Civic Fondkommission AB avyttras.
1986
Bolidenposten säljs till Trelleborg. Hevea blir istället den största ägaren i Trelleborg, med 19 procent. Innehavet i Almedahl-Dalsjöfors säljs och växlas mot en 30-procentig ägarandel i Almedahlsgruppen. Innehaven i Forsinvest och Pharos avyttras.
1987
Namnbyte från AB Hevea till Investment AB Latour. Små förändringar i börsportföljen.
1988
Almedahlsgruppen börsnoteras och förvärvar AB Fagerhult - namnbyte till Almedahl-Fagerhult AB. Securitaskoncernen fördubblar sitt resultat och gör flera stora företagsförvärv, bl. a. Assa AB. Antalet Latouraktier åttafaldigas genom split och fondemission.
1989
Ägarandelen i Almedahl-Fagerhult ökar från 20 till 26 procent av kapitalet. Ägarandelen i Trelleborg minskar från 17 procent till 16 procent av kapitalet.
1990
Ägarandelen i Securitas uppgår till 63,5 procent. Ägarandelen i Almedahl-Fagerhult har ökat från 26 till 38 procent av kapitalet.
1991
Securitas börsintroduceras. Latour blir ett rent investmentbolag. Erbjudande om inlösen av var tionde Latouraktie. Latours ägarandel i Securitas uppgår till 43 procent.
1992
Latour förvärvar, tillsammans med Hagströmer & Qviberg AB, kontrollen över Investment AB Öresund. Därtill sker ett förvärv av drygt 10 procent i Hagströmer & Qviberg. Minskat innehav i Trelleborg och Hasselfors. Riktad nyemission i Securitas. Latour lägger ett bud på Almedahl-Fagerhult.
1993
Latour förvärvar Almedahl-Fagerhult och blir ett blandat investmentbolag. Samtidigt ökar innehavet i Hagströmer & Qviberg AB till 22 procent. Latour säljer huvuddelen av sitt innehav i Trelleborg AB och konverterar samtliga konvertibler till aktier i Securitas, vilket medför att bolaget förfogar över 32 procent av kapitalet och 41 procent av rösterna. AB Sigfrid Stenberg förvärvas.
1994
Latour medverkar till att skapa Europas största låskoncern genom bildandet av Assa Abloy. Förvärv av industrikoncernen Swegon, Nobex AB (Nord-Lock AB) och Aneta AB.
1995
Industrikoncernen Swegon blir helägd. Erbjudande om frivillig inlösen av var fjärde aktie i Latour mot erhållande av en aktie i vardera Securitas, Assa Abloy och Hagströmer & Qviberg.
1996
Ägarandelen i Securitas uppgår till 16 procent och i Assa Abloy till 9 procent. Förvärv av Eurobend AB och AS Knappehuset.
1997
Utdelning av Fagerhult och SäkI. Förvärv av 16 procent av kapitalet i Sweco och 10 procent av kapitalet i Piren.
1998
Latour genomför en aktiesplit med förhållandet 5:1. Ägarandelen i Fagerhult uppgår till 29 procent.
1999
Ökad ägarandel i Fagerhult, NEA, Piren och Sweco.
2000
Försäljning av innehaven i Piren och BT Industrier. Återköp av egna aktier.
2001
Förvärv av Dayco Automotive (Autotube). Återköp och inlösen av egna aktier.
2002
Köp av aktier i Drott.
2003
Köp av tumstocksverksamhet i Tyskland och Rumän ien. Avveckling av Marieholms Yllefabriks AB och Oy Almedahl. Försäljning av Stig Wahlström AB. Förvärv av aktier i Munters motsvarande 5 procent av kapitalet. Ökat innehav i Elanders, Fagerhult och Sweco.
2004
Omorganisation av den helägda industri- och handelsrörelsen från tre till åtta affärsområden. Affärsområde Hydraulik förvärvar Näsström System AB (Specma Component AB) och WiroArgonic AB. Ökat innehav i Assa Abloy, Munters, Securitas och Sweco. Avyttring av innehaven i Hexagon, Holmen, Hufvudstaden och Getinge.
2005
Affärsområde Handverktyg förvärvar Wibe Stegar. Craftverksamheten avyttras från Almedahls AB. Almedahl-Kinna och Holma-Helsingland avyttras.
2006
Förvärv av HordaGruppen, Brickpack, JMS och Snickers Workwear. Avyttring av hela affärsområde Filter samt fastighetsbeståndet i Alingsås. I börsportföljen förvärvades en större post i OEM och hela innehavet i NEA avyttrades.
2007
Förvärv av Meptek Oy (numera Swegon ILTO OY), AVT Industriteknik AB och BBM Verktyg AB. Avyttring av verksamheten inriktad på försäljning av maskiner till svensk träindustri. Fortsatt köp av aktier i OEM och Sweco. Köp av 23 procent av kapital och röster i Nederman.
2008
Inom börsportföljen tillkommer två nya bolag, HMS Networks och Loomis, medan ett innehav, Securitas Direct, avyttras. I den helägad industri- och handelsrörelsen genomförs nio förvärv och två verksamheter avyttras.
2009
Avyttring av innehavet i OEM International. Ökat innehav i HMS Networks. Omfattande besparingsprogram i de helägda rörelserna som en följd av konjunkturen. Två förvärv och en avyttring inom de helägada rörelserna.
2010
Avyttring av innehaven i Munters och Elanders. Sju förvärv i de helägda rörelserna.
2011
Sammanslagning av Latour och SäkI. Förvärv av aktier i norska TOMRA Systems. Avyttring av innehavet i Niscayah. Fem förvärv i den helägda rörelsen.
2012
Latour förvärvar en större post i Diamorph. Inom industrirörelsen förvärvas sju rörelser och en avyttras.
2013
Nio förvärv och en avyttring i den helgäda industrirörelsen. Ökad ägarandel i TOMRA och HMS Networks.
2014
Sju förvärv inom den helägda industrirörelsen. Ägandedelen i TOMRA ökade.
2015
Fem förvärv i industrirörelsen. Nya innehav i form av Troax, Steelwrist och Neuffer. Försäljning av Specma Group, Academic Work och stora delar av Nobiainnehavet.
2016
Fem förvärv i industrirörelsen. Ökat ägande i TOMRA. Avyttring av samtliga B-aktier i Loomis.
2017
Sju förvärv i den helägda industrirörelsen. Förvärv av aktier i Alimak Group till börsportföljen sant ökat ägande i TOMRA.
2018
Fem förvärv i den helägda industrirörelsen. Ökat ägande i Alimak Group.