Karriär

Ingångarna till Latour är många och möjligheterna ännu fler. 

I Latourkoncernen finns både unga företag och de med rötterna i förrförra seklet. De är olika till det yttre men med samma entreprenörsanda och starka tro på framtiden. De delar också grundläggande värderingar om långsiktighet, respekt för individen och personlig utveckling.

Väx inom koncernen

Vi tror på idén om att skapa utveckling och dynamik genom kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Därför ser vi hela koncernen som en intern arbetsmarknad och rörlighet som en naturlig del av individens och företagets utveckling. I takt med att vi växer och verksamheten blir alltmer internationell, breddas och fördjupas även nätverket för medarbetare på alla nivåer.

Lediga jobb

Våra affärsområden svarar själva för rekrytering och utveckling av personal i sina bolag. Du hittar mer information och lediga jobb genom länkarna nedan.