Latour slutför förvärvet av Custom LeatherCraft Mfg. LLC.

Den 31 augusti tecknade Investment AB Latour (publ), genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB, avtal om att förvärva Custom LeatherCraft Mfg. LLC (“CLC”) baserat i Los Angeles, Kalifornien, USA. Alla villkor är nu uppfyllda och transaktionen har slutförts den 16 september.

Göteborg, 16 September 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ole Kristian Jødahl, VD Hultafors Group AB, +47 900 88 305
Jens Eriksson, Director, M&A and Strategy Hultafors Group AB, +46 702 114 601

Hultafors Group är en av Europas största företag som levererar arbetskläder, skor, huvudskydd, handverktyg och stegar för professionella användare. Produkterna utvecklas, tillverkas och marknadsförs som egna varumärken och finns tillgängliga genom ledande distributörer på cirka 40 marknader med betoning på Europa och Nordamerika. Hultafors Group har fler än 800 anställda och en årsomsättning på mer än 2,6 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 59 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.