Latour förvärvar verksamhet inom tillverkning av ställdon och tilt/ lyftsystem I Polen

Investment AB Latour har via REAC AB signerat ett avtal för att förvärva rörelsen MBL-ABU i Polen från MBL-gruppen. REAC AB är en del av affärsområdet Latour Industries. Förvärvet kommer att stärka REACs marknadsposition inom marknadssegmentet elektriska rullstolar. Det kommer också skapa kostnadsfördelar och skapa en grund för framtida tillväxt.

MBL ABU är ett välskött företag inom tillverkning av ställdon och tilt/ lyftsystem. Företaget har en årlig omsättning 46 MDKK och 53 anställda.

REAC, med säte i Åmål, omsätter 110 MSEK och har 50 anställda. REAC utvecklar, tillverkar och marknadsför ställdon och tilt/ lyftsystem till kunder inom marknadssegmentet elektriska rullstolar.

”Jag är glad att kunna presentera ett bredare produktsortiment till våra kunder. Samtidigt skapar vi kostnadsfördelar med en tillverkningsenhet i Polen”, säger Jan Dahlén, VD på REAC AB.

”Genom den här affären kommer MBL-gruppen att vidareutveckla sin kärnverksamhet, vilket huvudsaklen är pneumatiska och helgjutna hjul för manuella-, elektriska rullstolar och scooters”, säger Mogens Lauritsen, VD på MBL A/S.

Göteborg 20 december 2012

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson

Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av:

Jan Dahlén, VD, REAC AB, tel 0532-785005 eller

Henrik Johansson, Affärsområdeschef, Latour Industries, tel 0705-176601

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på
1,6 miljarder kronor. Övriga bolag inom Latour Industries är verksamma inom energieffektivisering av fastigheter, handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, trä- och metallbearbetningsverktyg samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på 
ca 17 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.