Nord-Lock Group förvärvar Boltight Limited

Investment AB Latour (publ) har genom affärsområdet Nord-Lock förvärvat Boltight Limited, en ledande tillverkare av hydrauliska verktyg för skruvspänning. Säljare är grundarna av Boltight vilka även kommer fortsätta att driva och utveckla bolaget vidare.

Boltight har huvudkontor i Walsall, England och har under 16 år utvecklat lösningar för skruvspänning av kritiska applikationer inom kraftgenrering, olja och gas samt tillverkande industri och är verksamma globalt. Bolaget har 18 anställda och omsatte 4 miljoner GBP 2014.

Förvärvet breddar och stärker Nord-Locks produkterbjudande och position som global partner för säkra skruvförband. Boltights produkter håller hög kvalitet och bolaget har en imponerande kundnöjdhet tack vare att de levererar kvalitativa produkter med mycket hög leveransprecision.

Boltights VD, Fred Heaton välkomnar förvärvet och kommenterar: ”-Vi ser stora möjligheter till accelererad tillväxt för bolaget när vi nu är en del av Nord-Lock Group.”

”Boltights produktutbud öppnar upp många nya spännande möjligheter för oss och vi är mycket glada att kunna välkomna Boltight in i Nord-Lock, säger Ola Ringdahl, VD för Nord-Lock Group. ”Vi adderar nu ytterligare en framstående teknologi till vår portfölj vilket ger oss möjlighet lösa fler och mer av våra kunders komplexa och kritiska problem inom skruvsäkring. Vi ser stor potential i vår framtid tillsammans”.

Göteborg den 1 september 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Ringdahl, CEO Nord-Lock, +46 70 347 23 64
Teresa Enander, Director of Business Development, Investment AB Latour, +46 73 917 86 91

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som har ett marknadsvärde på ca 35 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.