Swegon förvärvar P. Lemmens

Investment AB Latour har via affärsområdet Swegon tecknat avtal om att förvärva 90 procent av aktierna i P. Lemmens, en ledande aggregattillverkare i Belgien, från nuvarande aktieägarna Waterland Private Equity och Stephan Lemmens. Tillträde sker den 8 juli 2014.

P. Lemmens, som har sitt huvudkontor i Gembloux, Belgien, har 59 anställda och rapporterade en omsättning på 26 miljoner euro under 2013. P. Lemmens största produktområde är enhetsaggregat med inbyggda styrsystem. Det övriga produktsortimentet omfattar fläktar, luftridåer och produkter inom värmeåtervinning.

”Vi är glada att välkomna P. Lemmens som den senaste medlemmen i vår Swegonfamilj”, säger Hannu Saastamoinen, affärsområdeschef Swegon. ”Lemmens är välskött företag som har lyckats mycket väl genom åren. Swegon blir nu klar marknadsledare inom enhetsaggregat i Europa. Lemmens starka produktsortiment inom lägre luftvolymer kompletterar Swegons välkända GOLD-serie för luftbehandlingsaggregat väldigt väl och genom förvärvet fortsätter vi också att stärka vår marknadsposition i Kontinentaleuropa”.

P. Lemmens förblir en separat enhet och kommer att fortsätta utveckla sin verksamhet tillsammans med sitt nuvarande partnernätverk. Stephan Lemmens behåller sin position som minoritetsägare och VD för företaget.

”Samarbetet med Waterland har fungerat väldigt väl genom åren och har haft stort inflytande på utvecklingen av vår verksamhet. Vi ser nu fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med Swegon. De kommer att förse oss med en solid plattform från vilken vi kan fortsätta att utveckla vårt produktutbud och samtidigt ta hand om befintliga och nya kunder ännu bättre i framtiden” säger Stephan Lemmens VD för P. Lemmens.

Påverkan på Latour-koncernen
Förvärvet kommer redan från start ha en positiv påverkan på Latour-koncernens vinst per aktie. Allt annat lika hade vinsten per aktie under de senaste 12 månaderna varit 14 öre högre per aktie under antagandet att förvärvet ingått hela perioden. Genom förvärvet ökar nettolåneskulden i Latourkoncernen med cirka 650 Mkr. Härutöver innehar Swegon en option att förvärva resterande utestående 10 procent för ett pris i intervallet 47 – 73 Mkr (i mars 2019 vid rådande växelkurser SEK/EUR) beroende på omsättningsökningen i verksamheten.

Göteborg den 8 juli 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, Affärsområdeschef Swegon, tel. 031 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, VP BA Residential and M&A Swegon, tel. 031 89 58 17

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har 1 650 anställda och omsätter 3,3 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 28 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Waterland Private Equity Investments är ett fristående Private Equity bolag som hjälper entreprenörer att förverkliga sina tillväxtambitioner. Waterland stödjer aktivt tillväxtstrategier som utvecklas med bolagets management. Waterland har i dagsläget investerat i fler än 250 bolag. För närvarande förvaltar Waterland ett kapital på 2,5 miljarder euro. Waterland har kontor i Belgien (Antwerpen), Holland (Bussum), Tyskland (Düsseldorf och München) och Polen (Warszawa).

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2014 kl.12:50