Latour förvärvar Hellberg Safety AB

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB, tecknat ett avtal att förvärva Hellberg Safety AB (“Hellberg”) med säte i Stenkullen. Tillträde sker med omedelbar verkan.

Hellberg utvecklar och tillhandahåller hörselskydd, ansiktsskydd och kommunikationslösningar inom ramen för Personal Protection Equipment (PPE). Företaget grundades 1962 och har utvecklats till att nu ha en närvaro på 50 marknader med egen utveckling, produktion, montering och logistikverksamhet vid huvudkontoret i Stenkullen. Omsättningen uppgick till 66 Mkr under 2017 med en lönsamhet väl i linje med Latours finansiella mål. Företaget har runt 20 anställda.

Förvärvet är en del av Hultafors Groups strategi att bredda sitt erbjudande inom PPE-området. Genom förvärvet får Hultafors Group tillgång till en komplett portfölj av avancerade hörselskyddsprodukter såväl som kundrelationer med ett antal välrenommerade företag.

“Vi är mycket nöjda med förvärvet av Hellberg eftersom vi är övertygade om att Hellberg kommer bli starkt komplement till Hultafors Group i våra ambitioner att växa inom PPE-området. Vi ser ett stort antal möjligheter framöver i att kombinera Hellbergs produktportfölj med Hultafors Groups befintliga säljnätverk” säger Ole Kristian Jødahl, VD på Hultafors Group AB.

“Vi känner väl till Hultafors Group sedan tidigare och vi är
övertygade om att Hultafors Groups existerande kundbas och nätverk på ett stort antal marknader kommer utgöra en utmärkt bas för fortsatt tillväxt för Hellberg” säger Joakim Ohlander och Colin MacKenzie, före detta ägare av Hellberg.

Som en konsekvens av förvärvet beräknas nettoskulden i Investment AB Latour öka till ungefär 4,5 miljarder kronor jämfört med nivån på nettoskulden som kommunicerades i kvartalsrapporten för första kvartalet 2018.

Göteborg, 6 juli 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ole Kristian Jødahl, VD Hultafors Group AB, +47 900 88 305
Jens Eriksson, Director, M&A and Strategy Hultafors Group AB, +46 702 114 601

Hultafors Group erbjuder en dynamisk uppsättning av varumärken att lita på i alla lägen – såväl för distributörer som för hantverkare. Genom sina olika varumärken finns Hultafors Group representerade i över 40 länder och har över 11 000 distributionspunkter. Hultafors Group har 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 1,9 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 50 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 10 miljarder kronor.