Latour publicerar Delårsrapport tisdagen den 20 augusti 2013

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens

VD och koncernchef Jan Svensson och ekonomidirektör Anders Mörck presenterar rapporten och svarar på frågor per telefon.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 505 564 74

För att följa webbsändningen vänligen klicka på länken
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/latour/objects/tn50bqrp/

Göteborg den 13 augusti 2013

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 21 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan
7 miljarder kronor.