Nord-Lock Group förvärvar huvuddistributör i Spanien

Investment AB Latour (publ) har genom sitt helägda affärsområde Nord-Lock Group tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i distributören IDQ Investigación Diseno y Calidad, S.A.U. (IDQ).
Tillträde planeras till i början av september 2018.

Förvärvet är ett naturligt steg i Nord-Lock Groups tillväxtstrategi och kommer att stärka den lokala närvaron i Spanien och samtidigt säkerställa en hög servicenivå till Nord-Lock Groups kunder. Spanien är en betydande marknad för säkra skruvförband och målet är att säkra fortsatt stark tillväxt för Nord-Lock Group.

IDQ omsatte 17 Mkr med 7 anställda under 2017.

Göteborg, 20 juni 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Graham Souter, Regional Sales Director EMEA, Nord-Lock Group, +44 7917528813

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 53 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 10 miljarder kronor.