Swegon förvärvar Luftmiljö AB

Investment AB Latour förvärvar, inom affärsområdet Swegon, Luftmiljö AB i Lidköping.

Luftmiljö är tillverkare av egenutvecklade luftbehandlingsaggregat för bostäder med inbyggd styrutrustning för luftflöden upp till ca 0,5 m³/s.

Företaget som grundades 1999 bedrivs sedan starten med produktion och utveckling i Lidköping och med försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. Bolaget omsätter 15 MKR och har 14 anställda.

Göteborg den 1 september 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, Affärsområdeschef Swegon, tel. 031 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, VP BA Residential and M&A Swegon, tel. 031 89 58 17

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har 1 700 anställda och omsätter 3,3 miljarder kronor
Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 27 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på drygt 7 miljarder kronor.