Latour publicerar Delårsrapport torsdagen den 6 november 2014

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens

VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon.
För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 505 982 61

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=849624&s=1&k=0719A50A4C51CF20E1C38DEF30DB1D7C

Göteborg den 30 oktober 2014

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 28 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.