Inbjudan till presentationen av Latours bokslutskommuniké 2019

Latour offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019 den 14 februari kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Johan Hjertonsson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 427 03
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

https://event.on24.com/wcc/r/2170836/F7654DAF2E877F94CCF6A5B3E8A17A70

Göteborg, 7 februari 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav som den 31 december 2019 hade ett marknadsvärde på 66 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 13 miljarder kronor.