Latour förvärvar AAT i Tyskland

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget REAC AB tecknat avtal om förvärv av det tyska bolaget AAT GmbH, en ledande leverantör av elektriska produkter och lösningar för trappklättring och drivaggregat för den europeiska Mobility Rehab-marknaden. 

 REAC utvecklar, tillverkar och marknadsför rörelsesystem till kunder inom den globala Mobility Rehab-marknaden. Förvärvet kommer utöka REACs produktsortiment, stärka marknadspositionen samt skapa en bra bas för ytterligare tillväxt i intressanta marknadssegment. AAT utvecklar, monterar och levererar elektriska drivaggregat för manuella rullstolar och lösningar för trappklättring för den europeiska Mobility Rehab-marknaden. Bolaget har en årsomsättning på 17,8 miljoner euro med stabil EBIT-marginal och har 72 anställda.

”AAT är ett välskött bolag och jag är väldigt glad över att kunna skapa en ännu starkare bas för REAC och dess dotterbolag i denna intressanta och dynamiska marknad”, säger Mauritz Sahlin, VD för REAC AB.

”Vi är stolta över vad vi har åstadkommit under åren med AAT och även över att ha funnit en professionell långsiktig industriell ägare som vill investera i och utveckla bolaget vidare”, säger Thomas och Markus Alber, grundare och säljare av AAT.

Göteborg den 3 april 2017

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Mauritz Sahlin, VD, REAC AB, 0733 35 16 03, eller
Björn Lenander, Styrelseordförande i REAC AB, 0708 19 47 36

REAC, med huvudkontor i Åmål, har en årlig omsättning på 35 miljoner euro och 345 anställda. REAC är ett dotterbolag till Latour Industries AB, som är ett helägt affärsområde inom Latourkoncernen.

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 46 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.