Latour förvärvar All Sealing Solutions i Norge

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Specma Seals AB tecknat avtal om förvärv av det norska bolaget All Sealing Solutions AS från bolagets grundare och anställda. Bolaget har sitt huvudkontor i Sandnes utanför Stavanger och är en ledande leverantör av packningar och tätningar, främst till olje- och gasindustrin. Den uppskattade omsättningen för 2015 är 27 miljoner NOK, och bolaget har 15 anställda.

”All Sealing Solutions är ett starkt komplement till Specma Seals, både geografiskt och industriellt. Vi får genom förvärvet en bra position på den norska marknaden för packningar och tätningar, men även en ökad närvaro inom det s.k. upstream segmentet, dvs. produkter för utvinning och produktion av olja och gas”, säger Krister Seleskog, vd för Specma Seals.

”Vi ser med tillförsikt på framtiden tillsammans med Specma Seals, och tror att de två bolagen tillsammans kommer att bli en ännu mer attraktiv leverantör genom sitt breda sortiment och djupa applikationskunnande”, säger John Egil Ditlefsen, daglig leder för All Sealing Solutions.

Göteborg, 15 januari 2016

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Seleskog, VD, Specma Seals AB, 070 210 21 40
Pär Arvidsson, affärsutveckling Investment AB Latour, 070 324 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 36 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.