Latour har inlett process att avyttra Specma Group

Investment AB Latour (publ) har för avsikt att avyttra affärsområdet Specma Group.

Specma är en branschledande nordisk aktör inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik. Affärsområdet är indelat i två divisioner, Global Division som levererar komponenter och hydraulsystem till stora internationella OEM-tillverkare och Nordic Division som dels levererar komponenter och hydraulsystem till nordiska OEM-tillverkare, dels bearbetar eftermarknaden via ett 100-tal återförsäljare samt erbjuder ett MRO-koncept.

Specma har en årsomsättning de senaste 12 månaderna på cirka 1,4 miljarder kronor (inklusive det nyligen förvärvade Hydraulikhuset). Specma har de senaste åren haft ett stort fokus på förbättrade interna processer och ökad effektivitet. Arbetet som har bedrivits med långsiktigt förbättrad verksamhet som ledstjärna har medfört bra resultat. Det redovisade rörelseresultatet före avskrivningar de senaste 12 månaderna uppgår nu till 85 Mkr.

Orsaken till att Latour valt att inleda en process att avyttra Specma går att finna i Latours förvärvskriterier. Med tiden har Latour blivit mer stringent i sin förvärvs- och utvecklingsstrategi, som förenklat innebär att investeringar skall ske i bolag med stort inslag av egna produkter och varumärken. Specmas verksamhet har ett väsentligt inslag av trading, och är en liten aktör på den stora internationella hydraulikmarknaden. För Latour är det naturligt att långsiktigt satsa mer resurser i verksamheter som är i överensstämmelse med de övergripande kriterierna. Det kommer vidare att ge Specma möjligheten att utvecklas vidare under en ny ägare som har bättre fokus på Specmas affär.

Latour har anlitat Valentum Partners i Stockholm som rådgivare i den tänkta transaktionen.

Göteborg den 18 augusti 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Investment AB Latour, +46 706 46 52 11
Pär Arvidsson, Affärsutveckling Investment AB Latour, +46 703 24 72 53

För information om försäljningsprocessen, vänligen kontakta:
Tomas Almgren, Valentum Partners, +46 8 41 200 406

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som har ett marknadsvärde på ca 37 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.